Mundurowa edukacja

20.10.2021

Mundur powinien kojarzyć się każdemu obywatelowi z bezpieczeństwem, a przede wszystkim z działaniami podejmowanymi na rzecz społeczeństwa. Dlatego też funkcjonariuszka Służby Więziennej, wzięła udział w spotkaniu z podopiecznymi Przedszkola Nr 6 w Zgierzu aby w przystępnej formule wyjaśnić dzieciom na czym polega praca Służby Więziennej.

W dniu 12 września br., na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy, odbyły się obchody upamiętniające 82. rocznicę Bitwy nad Bzurą, z udziałem delegacji złożonej z  funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie.

W dniu 31 sierpnia br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, odbyło się spotkanie osadzonych z p. Jolantą Cienkowską, doradcą rozwoju osobistego i zarazem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w wykonywanym zawodzie. W trakcie sesji, prowadząca podjęła się realizacji projektu edukacyjnego pn. „Drogi i możliwości rozwoju grup wykluczonych społecznie”. Jak się okazało w praktyce, idea projektu...

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zrealizowana została ostatnia już, przeniesiona z roku poprzedniego, edycja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który w całości finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd...

Zakład Karny w Garbalinie to jednostka podległa Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi. Jednostka podejmuje systematycznie działania, ukierunkowane na utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia osadzonych, zarówno na terenie samej jednostki jak i poza jej murami u kontrahentów zewnętrznych, pomimo wielu przeszkód będących rezultatem trwającej pandemii COVID-19.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie, w roku 2021, kontynuowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej