13 grudnia br. na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk. Tomasza Pyry zostało złożone podziękowanie za dotychczasową współpracę z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach. Podziękowanie wręczyła osobiście Prezes Klubu Elżbieta Kubal.

13 grudnia br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach por. Sławomir Ptak wziął udział w obchodach wprowadzenia stanu wojennego.

Na przełomie listopada i grudnia br. głubczycką jednostkę odwiedziły grupy młodych ludzi. Interesowała ich służba pełniona przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz jej specyfika i warunki.

11 listopada br. z udziałem Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach por. Sławomira Ptaka pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego odbył się uroczysty Apel Poległych, upamiętniający odzyskanie niepodległości przez Polskę.

10 listopada br. z okazji Narodowego Święta Niepodległości w głubczyckiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta odprawa służbowa funkcjonariuszy Służby Więziennej z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu.

Zakład Karny w Głubczycach od wielu lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Kieruje skazanych do nieodpłatnych prac na rzecz podmiotów samorządowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej