„Nakręceni” to nazwa programu resocjalizacji przez sztukę, realizowanego w Zakładzie Karnym w Sztumie. Program jest efektem współpracy jednego z najwybitniejszych polskich muzyków, Leszka Możdżera z gdańską Służbą Więzienną. Finałem programu będzie film dokumentalny, którego tematem jest poczucie wolności jakie może dać muzyka. Film ukaże proces twórczy zwieńczony wspólnym utworem Leszka Możdżera z osadzonym, jednym z uczestników programu. Utwór właśnie został...

25 czerwca br. w Gdańsku rozpoczęły się 15. Bałtyckie Targi Militarne. Patronat honorowy nad targami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918 – 2018. Podczas ceremonii otwarcia targów Służbę Więzienną reprezentował płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

„Bezpieczni w służbie i pracy-czyli jak pracować z trudnym podopiecznym". Funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej ponownie szkolili kuratorów sądowych.

Ratują życie

19.06.2018

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, 14 czerwca br. w sali plenarnej Rady Miasta Gdańska 79. krwiodawców otrzymało odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu-Honorowy Dawca Krwi. Wśród wyróżnionych przez Ministra Zdrowia byli funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej.

15 czerwca 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Resocjalizacyjny wymiar pracy skazanych w wybranych krajach Europy”. W konferencji uczestniczył płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku.

7 czerwca 2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Gdańsku odbyło się spotkanie kapelanów pełniących posługę duszpasterską w jednostkach penitencjarnych okręgu gdańskiego. W spotkaniu uczestniczyli, Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. Adam Jabłoński oraz zastępca dyrektora Caritas Polska ks. Krzysztof Sroka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej