W dniu 24.09.2016r. Oddział Zewnętrzny w Pobiedziskach odwiedził Pan Krystian Machnik – podróżnik, fotograf, eksplorator, pasjonat Strefy, założyciel portalu Napromieniowani.pl

Spotkanie płk. Grzegorza Fedorowicza Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, ppłk. Zbigniewa Dolaty Dyrektora Aresztu Śledczego w Środzie Wielkopolskiej z Panią Dorotą Nowacką Burmistrzem Miasta i Gminy Pobiedziska, było kolejnym elementem promocji Rządowego Programu Pracy Więźniów wśród lokalnej społeczności.

W kwietniu 2016r. minęło 30 lat od katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Z tej okazji osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp. oraz w Oddziale Zewnętrznym w Pobiedziskach uczestniczyli w spotkaniu z Panem Tomaszem Kodyrko – pasjonatem i eksploratorem, który odwiedził teren byłej elektrowni atomowej i podzielił się wrażeniami z pobytu.

W ostatnim czasie Areszt Śledczy w Środzie Wlkp. nawiązał współpracę z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, dzięki której na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pobiedziskach prezentowana jest wystawa poświęcona kształtowaniu się zrębów państwowości polskiej.

W dniu 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Karnego Wykonawczego. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany zawarte w znowelizowanym dokumencie.

Na przełomie kwietnia i maja b.r. skazani odbywający karę w Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp. uczestniczyli w kursie zawodowym „Drwal – operator pilarek spalinowych” finansowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w Programie PL 17 pn.: „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej