W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie skazani zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych mają możliwość brania udziału w organizowanych na terenie OZ Bemowo kursach przyuczających do zawodu.

Dnia 27 czerwca 2017 r. osadzeni z OZ Bemowo uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych realizowanych w ramach programu readaptacji społecznej w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i promocji postaw prospołecznych.

"Rap nad Wisłą"

23.06.2017

Od marca do czerwca b.r w Oddziale Zewnętrznym na warszawskim Bemowie realizowany był projekt hip hopowy „Rap nad Wisłą”.

W ramach współpracy fundacji Dr Clown z Oddziałem Zewnętrznym Warszawa Bemowo grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w dniu 10 czerwca b.r, wzięła udział w imprezie organizowanej na Nowym Świecie w Warszawie – 9 Festiwalu Uśmiechu.

Dzięki uprzejmości Studia filmowego FILM IT,a przede wszystkim producenta Pana Andrzeja Połeć, dnia 14 czerwca 2017 r. w zaaranżowanej na salę kinową kaplicy obył się pokaz filmu „Plac Zabaw” w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego.

Na przełomie maja i czerwca b.r. kilkuosobowa grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie, w ramach współpracy ze studentami UKSW w Warszawie, przygotowywała przedstawienie „Baśniowy Ambaras” autorstwa Doroty Dankowskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej