9 lutego br. kadra penitencjarna sztumskiej jednostki zorganizowała grupie skazanych spotkanie połączone z koncertem muzycznym, zorganizowanym na terenie Zakładu Karnego w Sztumie przez Fundację SNAP - Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

8 lutego 2023 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym dotyczącym konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem środków odurzających.

4 lutego 2023 roku w Szymbarku odbyła się Roczna Narada Prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP oraz Komendantów Gminnych ZOSP RP województwa pomorskiego.

Płk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy na wniosek ppłk. Mariana Szałkowskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie powołał z dniem 3 lutego 2023 r. ppor. Marka Mettela na stanowisko Zastępcy Dyrektora.

31 stycznia 2023 roku ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków Szefa Wojskowej Komisji Rekrutacji w Malborku.

16 czerwca 2023 roku odbędzie się kolejna edycja sztumskiego Przeglądu Sztuki Więziennej. To już XXXII Ogólnopolski i XIX Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej