Dyrektor Zakładu Karnego w Strzelinie mjr Daniel Pelczarski wraz z pocztem sztandarowym w składzie plut. Artur Konopnicki, st. sierż. sztab. Rafał Majos, st. kpr. Michał Met reprezentował jednostkę podczas obchodów Święta 3 Maja.

W Zakładzie Karnym w Strzelinie zakończyła się zbiórka środków finansowych na pomoc Ukrainie.

Nie ustają próby przemytu substancji niedozwolonych na teren jednostek penitencjarnych. Jesteśmy jednak zawsze o krok z przodu.

W Zakładzie Karnym w Strzelinie udaremniono przemyt środków odurzających na teren jednostki.

W dniu 17 marca br. w Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyła się odprawa roczna, która była także okazją do wręczenia aktu powołania na stanowisko z-cy dyrektora jednostki mjr Michałowi Stachowiczowi.

Właściwie realizowane czynności profilaktyczne uniemożliwiły przedostanie się substancji psychoaktywnej na teren strzelińskiego zakładu karnego. Przesłany obrazek pełen niewinnych serduszek z narysowanym domkiem w rzeczywistości nasączony był syntetyczną marihuaną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej