W siedleckiej jednostce penitencjarnej miała miejsce wizyta studyjna członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Celem wizyty było zapoznanie studentów ze strukturą, zdaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy

W ramach realizacji Ministerialnego Programu „Praca dla więźniów” Zakład Karny w Siedlcach pozyskał kolejnego kontrahenta. W siedleckiej jednostce penitencjarnej odbyło się podpisanie umowy dotyczącej nieodpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności na rzecz Urzędu Skarbowego w Siedlcach

W dniu 23.02.2023 r. dobiegł końca kolejny program resocjalizacji „Abecadło porozumienia - porozumienie bez przemocy” dla recydywistów penitencjarnych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych.

Z okazji obchodzonego po raz pierwszy Dnia Tradycji Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyły się uroczystości prezentujące współczesną Służbę Więzienną jako spadkobierczynię tradycji przedwojennej Straży Więziennej. Wydarzenie było okazją do nadania funkcjonariuszom Służby Więziennej wyższych stopni, stanowisk służbowych i wyróżnień.

W Zakładzie Karnym w Siedlcach realizowany jest program psychokorekcyjny „ HIOB” dla kierowców odbywających karę pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

W ostatnich dniach uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach uczestniczyli na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych i poznali bliżej specyfikę służby w Służbie Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej