Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzone zostały ćwiczenia specjalistyczne, realizujące scenariusz wybranych zagadnień ochrono – obronnych jednostki, pn. ”Garbalin 2021”.

W dniu 11 listopada 2021 roku, delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Garbalinie, wspólnie z innymi delegacjami oraz mieszkańcami Królewskiego Miasta Łęczyca, uczciła „103. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, kadra wychowawcza Zakładu Karnego w Garbalinie, wspólnie ze skazanymi, podjęła się zadania uprzątnięcia nagrobków byłych pensjonariuszy zakładu karnego, którzy spoczęli na łęczyckiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ulicy Kaliskiej.

W dniu 21 i 22 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym”. Był to cykl spotkań skierowanych bezpośrednio do osadzonych, ukierunkowanych na promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania wszelkich sporów.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, zarządził z dniem 20.10.2021 roku, postępowanie kwalifikacyjne nr 9/2021 do służby w Służbie Więziennej na niżej wymienione stanowiska: strażnika działu ochrony, młodszej pielęgniarki / młodszego pielęgniarza albo młodszego ratownika medycznego (stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności) w jednostkach podległych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej