Nowe wyposażenie w postaci maszyn oraz sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej trafiło na siłownię w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.

26 czerwca 2020 r. została zorganizowana zbiórka darów i pieniędzy dla chorej 8-letniej Nikoli pochodzącej z Huszczy.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Komunikat

16.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się...

Corocznie w dniu 14 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Z tej okazji w dniu dzisiejszym funkcjonariusze bialskiej jednostki penitencjarnej zgłosili się do RCKiK w Białej Podlaskiej celem oddania krwi.

8 czerwca 2020 r. tutejsza jednostka penitencjarna wsparła kolejną instytucję publiczną w środki ochrony osobistej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej