Po 30 latach służby na zaopatrzenie emerytalne odchodzi starszy brygadier Wojciech Lisowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. W uroczystościach związanych z pożegnaniem komendanta zorganizowanych 23 lutego br. nie mogło zabraknąć dyrektorów dwóch strzeleckich zakładów karnych.

22 lutego br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się ślubowanie kadetów oraz nadanie wyższych stopni.

22 lutego br., na zaproszenie Starosty Strzeleckiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz uczestniczył w konferencji.

15 lutego br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyła się kolejna z cyklu lekcji wychowawczych, w której uczestniczyli uczniowie z pierwszej klasy o profilu technik logistyk penitencjarny.

18 stycznia br., Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz gościł przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich.

12 stycznia br. uczniowie wraz z wychowawcą klasy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wręczyli Dyrektorowi Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich podziękowanie za udział i pomoc w charytatywnej akcji „Szlachetna Paczka”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej