Zmiana w kierownictwie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał z dniem 16 marca br. ppłk. Leszka Jankowskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.

12 marca br. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej w Warszawie, Ośrodek Szkolenia w Koszalinie, zakończył pierwszy w tym roku na terenie strzeleckiego zakładu karnego, cykl szkoleniowo-aktywizacyjny z kursem opiekuna / asystenta osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, który ukończyło 12 osadzonych. Obecnie trwa ponadto kurs spawacza metodą TIG 141 dla 11 osadzonych.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

3 marca br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich odbyło się nadanie wyższych stopni uczniom kształcących się w klasach mundurowych.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej