Grupa teatralna „Próba” z OZ w Poznaniu uczciła Międzynarodowy Dzień Teatru premierowym występem na Scenie Roboczej w Poznaniu.

W dniu 24 stycznia 2017 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej podpisał z Pocztą Polską SA porozumienie o zatrudnieniu skazanych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów".

Kolejna edycja programu służącego poprawie sytuacji byłych skazanych na rynku pracy.

18 stycznia dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu podpisał umowę z zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie termomodernizacji budynków Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Poznaniu.

W sobotę 10 grudnia 16 skazanych z OZ w Poznaniu wzięło udział w kolejnych zajęciach terenowych w ramach projektu „Osadzeni w Mieście”.

W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu, w ramach aktywizacji zawodowej odbył się kurs kwalifikacyjny - operator wózków widłowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej