W ramach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i realizowanego programu rozwoju postaw patriotycznych i obywatelskich kolejna grupa skazanych wraz z wychowawcą podążyła szlakiem miejsc upamiętniających zryw narodowowyzwoleńczy '44 roku.

29 lipca br. reprezentacja Koła Sportowego „Wolni” wzięła udział w „4. Biegu Zdobycia PAST-y”, stanowiącym swoiste preludium dla „27. Biegu Powstania Warszawskiego”.

Pamiętamy!

02.08.2017

1 sierpnia przypada 73 rocznica Powstania Warszawskiego.

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie skazani zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych mają możliwość brania udziału w organizowanych na terenie OZ Bemowo kursach przyuczających do zawodu.

Dnia 27 czerwca 2017 r. osadzeni z OZ Bemowo uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych realizowanych w ramach programu readaptacji społecznej w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i promocji postaw prospołecznych.

"Rap nad Wisłą"

23.06.2017

Od marca do czerwca b.r w Oddziale Zewnętrznym na warszawskim Bemowie realizowany był projekt hip hopowy „Rap nad Wisłą”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej