W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbywa się XVI Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki i Technik Interwencji.

Zastępca komendanta COSSW w Kaliszu

O możliwościach i ograniczeniach techniki w zastosowaniach penitencjarno-ochronnych mówiono w COSSW w Kaliszu.

W dniu 26 maja br.,dwustu sześćdziesięciu trzech funkcjonariuszy, w tym sześćdziesiąt sześć kobiet, ukończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej.

W 226. Rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja, na Głównym Rynku w Kaliszu, odbyły się uroczystości upamiętniające to ważne wydarzenie.

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, a także poza nim, obok codziennych obowiązków dydaktycznych dla uczestników szkoleń zawodowych, kursów specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego, prowadzone są zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla młodzieży.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej