W ramach promocji zatrudnienia, w dniach 24 i 25 kwietnia, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji organizowanych w Elblągu i w Braniewie.

Elbląska Służba Więzienna zgodnie ze swoją misją: Ochrona, Bezpieczeństwo i Resocjalizacja, włączyła się w akcję "Bezpieczna szkoła" realizowaną w wielu elbląskich placówkach edukacyjnych. W kwietniu funkcjonariusze zorganizowali spotkania z młodzieżą z  III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu.

Mundur zobowiązuje do służby społeczeństwu i zachowań godnych, będących wzorem dla innych, dlatego też funkcjonariusze elbląskiego aresztu pospieszyli z pomocą dzieciom z gdańskiego hospicjum.

W czwartek, 29 marca odbyły się Mistrzostwa Okręgu Gdańskiego w piłce koszykowej, które miały wyłonić zwycięzców na mające się rozegrać w kwietniu, Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w koszykówce. Reprezentacja z Aresztu Śledczego w Elblągu zdobyła pierwszy Puchar.

Funkcjonariusze elbląskiego aresztu we współpracy z historykiem Piotrem Imiołczykiem pomogli w organizacji inscenizacji bitew powstania styczniowego. Nagrywanie walk powstańczych odbyło się 18 marca w elbląskiej Bażantarii.

W piątek, 16 marca w świetlicy centralnej elbląskiego aresztu odbyła się prelekcja historyczna dotycząca historii obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie. Prelekcję wygłosił Kustosz, kierownik Działu Oświatowego Muzeum pan Marcin Owsiński.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej