W wojkowickim Zakładzie Karnym Biskup Diecezji Sosnowieckiej - Ksiądz Grzegorz Kaszak odprawił Mszę Świętą oraz udzielił osadzonym sakramentu bierzmowania

Funkcjonariusze, pracownicy oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga zorganizowali pomoc  dla uchodźców z Ukrainy

Kolejny numer więziennego magazynu „Kalejdoskop” i kolejna grupa osadzonych, która ukończyła program

Począwszy od dnia 28 marca 2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach przywrócone zostaje udzielanie widzeń zgodnie z limitami określonymi w art 90 pkt 6 i art 91 pkt 8 k.k.w., oraz odstępuje się od stosowania zabezpieczeń umożliwiających bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

Los bezdomnych i porzuconych zwierzaków zwykle kończy się w schroniskach, przytułkach lub domach tymczasowych. Jednym z nich jest placówka z Sosnowca, która nie tylko zajmuje się ich ochroną, ale stara się znaleźć im nowy dom.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie powołał z dniem 1 marca 2022 r. mjr. Zbigniewa Zadorę na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej