1 marca 2023 r. odbyły się malborskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Służbę Więzienną reprezentował ppłk Mirosław Detmer - zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku.

1 marca 2023 roku do Zakładu Karnego w Sztumie przyjęto 5 nowych funkcjonariuszy. Zasilą oni szeregi działu ochrony sztumskiej jednostki.

Zakład Karny w Sztumie gościł uczniów 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Technicznych nr 3 w Malborku, przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

24 lutego br. funkcjonariusze sztumskiej jednostki przekazali na rzecz Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt REKS nowe budy, efekt prac programu readaptacyjnego realizowanego w Zakładzie Karnym w Sztumie.

21 lutego 2023 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku obchodzili Dzień Tradycji Służby Więziennej.

Rzecznik Prasowy Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie kpt. Sławomir Sidorowicz został nominowany przez Kolegium Redakcyjne do tytułu Osobowość Roku 2022 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Jest to również wyjątkowe wyróżnienie za prowadzoną działalność społeczną i charytatywną przez sztumskiego więziennika.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej