W dniu 17 marca br. w Zakładzie Karnym w Strzelinie odbyła się odprawa roczna, która była także okazją do wręczenia aktu powołania na stanowisko z-cy dyrektora jednostki mjr Michałowi Stachowiczowi.

Właściwie realizowane czynności profilaktyczne uniemożliwiły przedostanie się substancji psychoaktywnej na teren strzelińskiego zakładu karnego. Przesłany obrazek pełen niewinnych serduszek z narysowanym domkiem w rzeczywistości nasączony był syntetyczną marihuaną.

Służba Więzienna jest organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi "Służymy pomocą - mamy to we krwi" z okazji swojego święta, które przypada na dzień 8 lutego. Przedsięwzięcie realizowane było od 8 stycznia 2022r. do 8 marca 2022r.

Zakład Karny w Strzelinie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga przekazał nieodpłatnie dla Gminy Olszanica agregat prądotwórczy.

Z dniem 2 marca br. mjr Daniel Pelczarski został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej