Nastawieni by pomagać

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie w roku jubileuszowym 100-lecia Odzyskania Niepodległości odwiedzili miejsca przypominające o cenie wolności jaką zapłacili Polacy, w czasie Powstania Warszawskiego oraz w okresie powojennym

Wiedza i edukacja w Zakładzie Karnym w Pińczowie

Dni Honorowego Krwiodawstwa z pińczowskim akcentem

Odznaczenia i awanse w Zakładzie Karnym w Pińczowie

W Pińczowie uczczono Święto 11 listopada

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej