Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, pracowników i osadzonych Zakładu Karnego w Kamińsku oraz mieszkańców Kamińska w 2021 r. wsparliśmy „Zakręconą Akcję 2020-2021” organizowaną przez Z.G.O. w Bartoszycach na rzecz 8 – letniej Julci, w której łącznie udało się zebrać 8600 kg nakrętek.

11 listopada 2021 roku w Bartoszycach oraz w Górowie Iławeckim świętowano 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach zaborów (1795-1918).

W dniu 29 października 2021 r. w Zakładzie Karnym w Kamińsku odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa kadry służby informatycznej okręgu olsztyńskiego.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) starość dzieli się na trzy etapy: starość wczesną, która zaczyna się w wieku 60 lat, starość późną (od 75.) oraz długowieczność po 90.

21.10.2021 r. Międzynarodowy Dzień Mediacji to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu świąt nietypowych, bowiem uświadamia ludzi, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej