W dniu 17 lutego br., na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie, reaktywowane zostało porozumienie, dotyczące współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Zespołem Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Priorytetem porozumienia jest upowszechniania wśród uczniów z klas mundurowych, zagadnień związanych z funkcjonowaniem Służby Więziennej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, z dniem 21 stycznia 2022 roku, ogłosił rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego Nr 1/2022, dotyczącego kandydatów chcących wstąpić w szeregi łódzkiej Służby Więziennej w jednostkach podległych. W Zakładzie Karnym w Garbalinie ogłoszono nabór kandydatów na niżej wymienione stanowiska mundurowe:

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Z inicjatywy funkcjonariuszy, po raz kolejny na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, przeprowadzona została zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt w tak newralgicznym czasie jakim jest zima.

W dniu 23 grudnia płk Grzegorz Tomaszewski - dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie wraz z st. sierż. sztab. Tomaszem Rutkowskim – Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Zakładzie Karnym w Garbalinie, wręczyli p. Sylwii Kalista - dyrektorowi Domu Dziecka w Grotnikach, przekazane przez kadrę zakładu karnego oraz zakupione przez przedstawicieli związku zawodowego słodycze.

Informujemy, iż zgodnie z wcześniej podaną informacją, od 1 grudnia 2021 roku, obowiązuje już nowy numer konta bankowego, związany z realizacją opłaty na poczet paczek żywnościowych i higienicznych dla osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej