Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Z-ca Dyrektora dębickiej jednostki ppłk Krzysztof Maźnicki wziął udział w obchodach 77. rocznicy największej bitwy partyzanckiej w południowo-wschodniej Polsce.

W dniu dzisiejszym Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy podpisał umowę na zatrudnienie skazanych w firmie Black Red White S.A. w ramach rządowego programu Praca Dla Więźniów.

Pojemność Zakładu Karnego w Dębicy wynosi 767 miejsc kwaterunkowych. Liczba miejsc dla recydywistów penitencjarnych wynosi 562, a dla skazanych pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności - 205. Nad prawidłowym przyjęciem osadzonych oraz zwolnieniem, a także obliczeniem kary czuwają funkcjonariusze działu ewidencji.

W Zakładzie Karnym w Dębicy rozpoczęto realizację szkolenia kursowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach działania 2.7 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W tutejszej jednostce penitencjarnej realizowana była kolejna edycja autorskiego programu resocjalizacyjnego "Ojcowie Obecni - Dzieci Szczęśliwe."

W jednostce penitencjarnej znajdują się miejsca których nie widać na pierwszy rzut oka, jednak są niezbędne do funkcjonowania instytucji. Do takich właśnie miejsc należy pralnia zakładu karnego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej