Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Grądach – Woniecko gościli z wizytą w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Łomży

12 lutego 2016 r. trzydziestu trzech skazanych Zakładu Karnego w Grądach – Woniecko uczestniczyło w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez pracowników firmy Pana Macieja Kotowicza.

Szkolenie kadry Zakładu Karnego w Grądach - Woniecko w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 projektów

Podsumowanie realizacji Projektu nr 1 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary” w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko.

SZLACHETNA PACZKA

12.12.2015

Zakład Karny w Grądach-Woniecko w porozumieniu z Zakładem Karnym w Czerwonym Borze wziął udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

Kilkunastu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Grądach-Woniecko przystąpiło do ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej