Dyrektor ZK Żytkowice podpisał trzy nowe umowy o zatrudnieniu skazanych - łącznie odpłatne zatrudnienie znajdzie 35 osadzonych

Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych prowadzonych w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach podpisał kolejną umowę z nowym kontrahentem „Technobeton” ze Stężycy oraz przedłużył istniejącą już umowę z Zakładami Drobiarskimi „Złoty Indyk” ze Starachowic, zwiększając w ten sposób ilość skazanych zatrudnionych odpłatnie.

Wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie filia Radom dotycząca życia i działalność księdza Romana Kotlarza oraz prelekcja dr Arkadiusza Kutkowskiego na temat życia i działalności księdza.

Z okazji Dnia Dziecka funkcjonariusze Służby Więziennej wspólnie z innymi formacjami mundurowymi przygotowali dla najmłodszych liczne atrakcje.

25 maja 2018 roku w 70 rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie odbyło się podsumowanie V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych, w którym wziął udział skazany przebywający w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej