Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Czy wiesz jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy? Co to jest AED i łańcuch przeżycia? Dlaczego czas przy udzielaniu pomocy w sytuacji kryzysowej ma kluczowe znaczenie? A także jak opanować stres i przełamać strach przed udzielaniem pierwszej pomocy? Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnikom szkolenia pn. ,,JesteśMY poMOCNI” po obu stronach muru udzielają funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój w AŚ Sosnowiec rozpoczęto realizację kolejnego kursu zawodowego dla skazanych.

W korespondencji kierowanej do jednego z osadzonych odbywających karę w raciborskim zakładzie znajdowała się prasa. Nikt nie przypuszczał, że pośród stron znajdzie się „dodatkowa” przesyłka. Nie umknęła ona uwadze raciborskich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach oraz przebywający w jednostce osadzeni zebrali plastikowe nakrętki, które zostały w dniu 8 września br. przekazane na rzecz chorego 9 letniego Bartka.

Pomaganie nie musi być ciężkie. 3-4 gramy – tyle średnio może ważyć jeden gest w stronę drugiego człowieka. Pod hasłem „Zbieramy nakrętki – pomagamy dzieciom” w gliwickim areszcie nakrętki zbierają już chyba wszyscy. Zebrane w ten sposób środki trafiają później na konto potrzebujących dzieci.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej