Historia Biblii

10.03.2020

Dzięki współpracy katowickiego aresztu z Kościołem Zielonoświątkowców oraz Fundacją „Aeropag” przez kilka dni osadzeni mieli możliwość oglądania wystawy o historii Pisma Świętego.

Kuratorzy sądowi spotkali się z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Działu Dozoru Elektronicznego.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Cieszynie od 24 lutego do 03 marca 2020 r. sprzątali zaśmiecone tereny Cieszyna.

W bielskim Oddziale Zewnętrznym ZK w Cieszynie funkcjonariusze Służby Więziennej ujawnili 2 telefony komórkowe, a także strzykawki i igły jednorazowe.

Zakład Karny w Wojkowicach gościł uczniów klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Wizyta uczniów jest owocem stałej współpracy dyrekcji ZSOiT w Wojkowicach z dyrekcją wojkowickiej jednostki penitencjarnej, która wspiera praktyczny model kształcenia w klasach mundurowych.

Od 2 marca br. Centralny Zarząd Służby Więziennej wspólnie z partnerami: Fundacją Dom Kultury, Stowarzyszeniem Bezpieczny Dom i Centrum Łowicka współprowadzi akcję charytatywną „Możesz pomóc – zrzutka dla Laury i Michała na dalsze leczenie”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej