FENIKS

24.12.2019

W miesiącu grudniu bieżącego roku w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku zakończył się ostatni cykl programu readaptacyjnego przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używaniu narkotyków "FENIKS"

W związku ze zmianą Zarządzenia 38/2018 Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.ulega termin udzielania widzeń

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali na rzecz Schroniska dla Zwierząt prześcieradła i koce.

Dzięki tej inwestycji realizowanej w ramach programu "Praca dla więźniów" ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych powstanie hala produkcyjna o powierzchni 600 m2, w której zatrudnienia znajdzie około 50 skazanych.

ppłk Patrycja Napierała kierująca Oddziałem Zewnętrznym w Słońsku wzięła udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

W dniach od 25.09.2019 do 30.10.2019 w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku realizowany był program korekcyjno - edukacyjny w wymiarze 60 godzin dla sprawców przemocy we współpracy z PCPR w Gorzowie Wlkp.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej