W dniu 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowiony przez Sejm RP w 2001 roku. Z tej okazji w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie zorganizowano wystawę fotografii upamiętniających bohaterów antykomunistycznego podziemia oraz pokaz filmu pt. „ Witold”.

Światowy Dzień Świadomości Autoagresji (inne nazwy to Dzień Świadomości Samookaleczeń lub Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach) obchodzony jest 1 marca i stanowi nieformalne święto, które ma za zadanie zwrócić uwagę społeczeństwa na problem dokonywania samookaleczeń.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

W Polsce obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest związany z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Ideą rokrocznych obchodów tego dnia jest przypominanie o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

22 lutego 2022 roku przed Oddziałem Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie funkcjonariusze z  jednostek podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie wspólnie przystąpili do ogólnopolskiej akcji oddawania krwi organizowanej przez Służbę Więzienną „Służymy pomocą – mamy to we krwi”. Tak zjednoczeni funkcjonariusze Okręgu Koszalińskiego wspólnie uczcili święto Służby Więziennej.

Służba Więzienna reprezentowana przez ppłk Marcina Śnieżko, zastępcę dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie oddała hołd jeńcom alianckim ze Stalagu Luft IV.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej