W marcu b.r. skazani pracowali w Stawiszynie, Sulmierzycach i Wtórku oraz w parafiach Podwyższenia Krzyża Św. w Kaliszu i św Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim

Kadra Oddziału Zewnętrznego pozyskała do współpracy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu

Współpraca Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu z parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu oraz stacją radiową „Radio Rodzina” pozwala przygotować skazanych do święta Zmartwychwstania Pańskiego

Pracowity luty...

27.02.2017

Skazani z Oddziału uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach kulturalno-charytatywnych

W dniu 14 lutego 2016 roku Areszt Śledczy w  Ostrowie Wielkopolskim zawarł porozumienie o współpracy z Gminą i Miastem Stawiszyn

„Historia Żywa – Moja Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej