16 marca 2018 roku w świetlicy tutejszej jednostki odbyła się konferencja planistyczna.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i Tożsamość" w Dzialdowie

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

Wartość zatrudnienia skazanych jest nie do przecenienia.

Edukacja w miejscach pamięci to przede wszystkim kształtowanie postaw i refleksji.

16 grudnia br. na zaproszenie Burmistrza Miasta Działdowo funkcjonariusze i pracownicy aresztu oraz grupa osadzonych uczestniczyli w przedświątecznym spotkaniu wigilijnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej