Służba Więzienna jest formacją, która od lat stara się w jak największym stopniu współpracować ze społecznością lokalną. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu chętnie i w pomysłowy sposób biorą udział w rożnego rodzaju uroczystościach.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniu 19 maja w trakcie kontroli paczki odzieżowej adresowanej do osadzonego funkcjonariusze działu ochrony ujawnili telefon komórkowy.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku zarządził wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: strażnik Działu Ochrony w Areszcie Śledczym w Elblągu

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz wyróżnił dwóch funkcjonariuszy z elbląskiej jednostki za wykazanie się odwagą i wzorową postawą obywatelską.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej