27 stycznia b.r skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie uczestniczyli w kolędowaniu noworocznym.

21 stycznia 2017 r. wychowawca Oddziału Zewnętrznego w Warszawie- Bemowie oraz ośmiu skazanych, członków koła sportowego „Wolni” funkcjonującego w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie, wzięło udział w zorganizowanym w Kucharach koło Płońska „4. Biegu Powstania Styczniowego”.

W ramach działającego w Oddziale Zewnętrznym na warszawskim Bemowie, Dyskusyjnego Klubu Filmowego 8 stycznia odbyła się kolejna projekcja filmowa.

16 grudnia 2017 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie odbyło się spotkanie świąteczne skazanych z bliskimi.

W 187 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego odbył się „Bieg Olszynki Grochowskiej”, w którym udział wzięli osadzeni, z koła sportowego "Wolni" prowadzonego przez wychowawcę OZ- Bemowo.

W sobotę 11 listopada br. odbył się w Warszawie 29. Bieg Niepodległości. Patriotyczna impreza zgromadziła ponad piętnaście tysięcy biegaczy. Wśród nich pobiegł wychowawca Oddziału Zewnętrznego w Warszawie - Bemowie wraz z ośmioosobową grupą skazanych, członków koła sportowego Wolni.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej