W nowej hali sportowej otwartej w piątek 15 listopada br. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Oddział Zamiejscowy w Sulejowie znajdują się m.in. siłownia, sauna oraz sale dydaktyczne. Wszystko służyć będzie funkcjonariuszom w celu rozwijania ich sprawności fizycznej oraz promowaniu postaw prozdrowotnych.

17 listopada 2019 r. przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W polskich więzieniach przebywa 201 osób tymczasowo aresztowanych i 5 462 skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Służba Więzienna realizuje kampanie społeczne mające na celu skłaniać odbiorców do świadomego dokonywania wyboru oraz pokazywać, że skutki złych decyzji na drodze mogą być nieodwracalne. Jedną z form uświadamiania i uwrażliwiania kierowców...

11 listopada br. w całym kraju odbyły się uroczyste obchody uczczenia 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główne uroczystości miały miejsce się w Warszawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W obchodach Narodowego Święta Niepodległości licznie uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, na czele z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim.

7 listopada w Olsztynie odbyły się Ogólnopolskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej. Organizatorami święta byli gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej i płk Elżbieta Jankowska – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

W bieżącym wydaniu Forum m.in. o obchodach Święta Niepodległości, bezpieczeństwie energetycznym, pasjach funkcjonariuszy i ich codziennej pracy w jednostkach penitencjarnych.

Wiceminister Sprawiedliwości nadzorujący więziennictwo Michał Wójcik wyróżnił st. szer. Iwonę Nierodę – Zdziebko z Zakładu Karnego w Rzeszowie za wyjątkowe zaangażowanie i wkład pracy w realizacji zadań służbowych oraz trud w rozwijaniu wyjątkowej pasji jaką jest Kickboxing.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej