Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej na terenie Aresztu Śledczego realizowany był program readaptacyjny dla skazanych „Dogoterapia”.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy Ochotniczym Hufcu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili zajęcia z aktywizacji zawodowej dla skazanych przebywających w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Dzięki zaangażowaniu Kapelana Roberta Żukowskiego i funkcjonariuszy Służby Więziennej grupa skazanych wraz ze swoimi dziećmi uczestniczyła w spotkaniu z Mikołajem.

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu skazani w ramach programu uczestniczyli w pracach porządkowych na terenie Nadleśnictwa Oleśnica.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego we Wrocławiu i osadzeni włączyli się w akcję przesłania kartek z życzeniami urodzinowymi dla Kuby.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej