Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Wejherowie szkolą młodych funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zwartowie

Realizacja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER) w Areszcie Śledczym w Wejherowie w roku 2017 r.

Podobnie jak w ubiegłych latach przedstawiciele administracji Aresztu Śledczego w Wejherowie wzięli udział w "Kampanii Białej Wstążki".

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego to szczególny dzień dla wszystkich pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz  okazja aby  podziękować wszystkim tym, którzy przez cały rok wykonują odpowiedzialną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Odzyskanie Niepodległości to wyjątkowe święto w naszym patriotycznym kalendarzu. W Wejherowie odbyły się uroczystości z udziałem funkcjonariuszy tutejszego aresztu.

Atak na więzienie

27.10.2017

Ostrzelanie bramy wjazdowej do jednostki przez grupę terrorystyczną, podłożenie ładunku wybuchowego pod aresztem to scenariusz ćwiczeń ochronno-obronnych jakie odbyły się dziś w Areszcie Śledczym w Wejherowie w ramach pierwszych, ogólnopolskich ćwiczeń Służby Więziennej - Jesień 2017.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej