Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu podpisał umowę wstępną z firmą Plandeki Raszyn Marcin Kowalski.

Dzień z mundurem

30.05.2018

Areszt Śledczy w Grójcu po raz kolejny brał udział w festynie „Dzień z Mundurem” z okazji Dnia Dziecka.

W Areszcie Śledczym w Grójcu odbyła się wystawa pt. „Doświadczenia Auschwitz w sztuce byłych więźniów".

Areszt Śledczy w Grójcu włączył się w akcję „Dzień Dawcy Szpiku Kostnego” zorganizowaną na terenie powiatu grójeckiego.

Po raz kolejny osadzony z Aresztu Śledczego w Grójcu brał udział w spotkaniu reedukacyjnym z zakresu problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

W ramach projektu metodycznego "Złota rączka. Więźniowie przedszkolakom..." odbyło się spotkanie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz w Przedszkolu nr 112 w Warszawie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej