Fotowoltaika w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

Zakład Karny w Wojkowicach corocznie organizuje festiwal „Blues zza krat”. Już teraz organizatorzy zapraszają do udziału w nim skazanych odbywających karę w całym kraju.

„Blues zza krat” to najstarszy festiwal muzyki więziennej. W tym roku po raz XXIV skazani z całego kraju będą mogli rywalizować o miano najlepszego zespołu bluesowego. Imprezą poprzedzającą to ważne wydarzenie kulturalne jest Ogólnopolski Konkurs na Plakat Promujący Przegląd Muzyki Więziennej „Blues zza krat”.

Ideą projektu jest upamiętnienie ważnego dla kultury polskiej wydarzenia – 200 rocznicy pierwszego wydania „Poezyj” Adama Mickiewicza zawierającego „Ballady i romanse”, które zapoczątkowało w naszej kulturze epokę Romantyzmu.

„Na tym polega rola poezji: mówić o tym, o czym inni milczą." - ( Andrzej Sapkowski)

W popandemicznej rzeczywistości tysiące mężczyzn spotkało się na piekarskim wzgórzu w czasie corocznej pielgrzymki. Nie zabrakło przedstawicieli Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej