W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

W dniach od 10 do 21 maja 2021 r. studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej uczestniczyli w ramach przewidzianego w programie studiów — klinice penitencjarnej.

Praca to jeden z głównych środków oddziaływania resocjalizacyjnego mający na celu pomoc osobom pozbawionym wolności do powrotu na praworządną drogę postępowania i życia na wolności, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i zapobieżeniem powrotu do przestępstwa, a także wyrabianiem u wielu osób odsiadujących wyroki w jednostkach penitencjarnych nawyku pracy.

9 kwietnia br. Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Sanoku odwiedzili funkcjonariusze Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych.

#resortsprawiedliwościpomaga dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Baligród

Z dniem 16 marca 2021 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał ppłk. Waldemara Ciszka na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Wręczenie aktu mianowania na nowe stanowisko dokonał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej