Pomóżmy naszemu koledze. Paweł, funkcjonariusz Służby Więziennej Zakładu Karnego w Sztumie jest chory, aby wyzdrowieć potrzebuje pomocy innych.

Więzienna twórczość ponownie zagościła w Sztumie. Pokazujemy co gra w duszach więziennych twórców w dążeniu do wolności i naprawy.

Paweł, funkcjonariusz Służby Więziennej Zakładu Karnego w Sztumie jest chory, aby wyzdrowieć potrzebuje pomocy innych

Zakład Karny w Sztumie w ramach akcji #ResortSprawiedliwosciPomaga wykonał maseczki ochronne dla mieszańców Miasta i Gminy Sztum.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga wspomogli sztumskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca”.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie wspomogli Malborskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "REKS". Na rzecz potrzebujących zwierząt przekazali środki finansowe, karmę oraz drobny upominek przeznaczony na licytację. Wszystko to w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej