Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach zorganizowali akcję "Wielkanocna Kartka dla Kombatanta" i zaangażowali w nią osoby pozbawione wolności, by dać wyraz pamięci o Bohaterach - Kombatantach, którzy walczyli o wolną Polskę. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki kartki z życzeniami trafią do środowisk kombatanckich

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach we współpracy z pracownikami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Siedlcach przeprowadzili program resocjalizacji z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia adresowany do recydywistów penitencjarnych. Tego rodzaju zajęcia zwiększają szansę każdego skazanego na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie po odbyciu kary pozbawienia wolności, a tym samym stanowią "krok" ku...

Zakład Karny w Siedlcach mocnym akordem rozpoczął realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. Niespełna dwustu uczniów w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach uczestniczyło w zajęciach, które przeprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej

Zakład Karny w Siedlcach podjął współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek posługujących ubogim z Siedlec, w ramach której funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali skazanych do wykonania pomocy dydaktycznych dla dzieci z Przedszkola "Berizka" w Plebanówce na Ukrainie w obwodzie Winnickim

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej