W ramach podpisanego porozumienia o współpracy między Zakładem Karnym w Rawiczu a Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Góra Śląska, osadzeni z rawickiej jednostki penitencjarnej zostali skierowani do prac fizycznych z zakresu gospodarki leśnej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu, z dniem 10 marca 2022 roku, powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu mjr. Zbigniewa Zielińskiego.

W niedzielę - 6 marca, w Zakładzie Karnym w Rawiczu, 30 osadzonych pobiegło w największym w Polsce biegu pamięci. Tym samym rawicka jednostka penitencjarna - włączyła się w ogólnopolską, dziesiątą już edycję biegu śladem „Wilków”.

W dniu 1 marca, przy tablicach pamiątkowych: Kazimierza Pużaka oraz Ofiar Terroru Stalinowskiego Zamęczonych w Centralnym Więzieniu w Rawiczu w latach 1945 - 1956, umieszczonych na murze Zakładu Karnego w Rawiczu, odbyły się rawickie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przebiegły one w cieniu tragedii wojny na Ukrainie.

Wznowienie widzeń

25.02.2022

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Zakład Karny w Rawiczu pozyskał nowe miejsca pracy dla osadzonych. W ramach współpracy z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej „Mazovia”, Zakład w Rawiczu i umowy zawartej z zewnętrznym kontrahentem, zatrudnienie znalazło sześciu więźniów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej