Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Dysponujemy pomieszczeniami, zlokalizowanymi na terenie jednostki organizacyjnej, w których możliwe jest zatrudnienie osadzonych, o powierzchni do 1300m², z możliwością ich podziału, posiadającymi instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno - kanalizacyjną, z zorganizowanym zapleczem socjalnym i sanitarnym.

Służba Więzienna, jako formacja umundurowana i uzbrojona, wśród wielu swoich zadań, odpowiada między innymi za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie w jednostkach organizacyjnych porządku i bezpieczeństwa. Ich skuteczna realizacja wymaga między innymi odpowiedniego poziomu wyszkolenia strzeleckiego. Aktualnie kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu doskonali swoje umiejętności w tym zakresie.

Nauczanie oraz praca to najważniejsze formy oddziaływań w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności. To również przepustka w przyszłość i lepszy start po wyjściu na wolność. Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu – jako zadanie priorytetowe - podejmuje działania, które mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i w efekcie podjęcie zatrudnienia przez osadzonych. Aktualnie w jednostce odbywa się kurs brukarza.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Rawiczu podsumowuje kolejny rok szkolny, wyjątkowy, gdyż żegnamy absolwentów liceum ogólnokształcącego, spośród których kilku przystąpiło do egzaminu maturalnego.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Rawiczu uczcili pamięć ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.

Z okazji Dnia Dziecka, pociechy funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Rawiczu, mogły bawić się na festynie rodzinnym zorganizowanym przez jednostkę, przy współudziale Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZFiPW.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej