Pińczów pamięta o rocznicy Powstania Warszawskiego

Zatrudnienie skazanych w Zakładzie Karnym w Pińczowie

Kursy zawodowe POWER szansą na znalezienie pracy dla skazanych

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Pińczowie dbają o czystość swojego miasta.

Wizyta funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Pińczowie w Placówce Opiekuńczej w Winiarach

Pińczów pomaga

24.05.2019

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie uczestniczyli przy umacnianiu wałów rzeki Wisły oraz zadeklarowali pomoc przy usuwaniu skutków podtopień

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej