Dzień przed wigilią Bożego Narodzenia członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Czerwona Mila” działający przy Zakładzie Karnym w Koszalinie wybrali się do koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny wzięli udział w akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” organizowanej przez Straż Graniczną. Akcja ta trwała od 15 października do 20 grudnia br.

Koncert kolęd

23.12.2020

W dniach 17-18.12.2020 r. w odbył się koncert kolęd dla skazanych przygotowany przez uczestników pracowni muzycznej

W czasie trwania ograniczeń związanych z pandemią osadzonym z Zakładu Karnego w Koszalinie w okresie przedświątecznym umożliwiono dodatkową formę kontaktu z najbliższymi

Szlachetna Paczka

14.12.2020

Funkcjonariusze oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

W ramach dodatkowych zajęć kulturalno-oświatowych dla skazanych w okresie przedświątecznym zorganizowany został Konkurs Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie na kartkę bożonarodzeniową

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej