Służba Więzienna, co roku na przełomie października i grudnia aktywnie przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” zapoczątkowanej przez Straż Graniczną. Jest to mundurowa (i nie tylko) forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

Obywatelskiego zatrzymania może dokonać każda osoba, która jest świadkiem przestępstwa. Osobę sprawcy można w takim przypadku zatrzymać albo na tzw. “gorącym uczynku” albo w wyniku pościgu podjętego bezpośrednio po czynie.

Mjr Ewa Bartkowska dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie spotkała się Henrykiem Kozłowskim dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w celu wypracowania modelu współpracy.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie zorganizowano prelekcje dla osadzonych i zwrócenie szczególnej uwagi na ważne aspekty ratownictwa medycznego, ochronę ludzkiego życia i zdrowia oraz na szeroko pojętą profilaktykę w tym obszarze.

Coraz bardziej popularne stają się oddziaływania resocjalizacyjne poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne, teatralne dają wiele możliwości skazanym.

15 września 2022 r. w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie. Tematem spotkania była „ATOMOWA ZAGŁADA”, Obiekt 3001 – Podborsko (magazyn amunicji atomowej).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej