22 września odbył się V Piknik Strzelecki Honorowych Dawców Krwi PCK, którego współorganizatorem był Klub Honorowych Krwiodawców zrzeszony przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu -Zdroju.

3 września 2018 r. w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się obchody 38. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 30. rocznicy górniczych strajków w 1988 r. W uroczystościach wzięli udział Premier Mateusz Morawiecki oraz Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wojcik. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ppłk Wojciech Emerling oraz mjr Dariusz Cichoń.

Po krótkiej wakacyjnej przerwie, 28 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, realizowane we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju.

Jak zachować bezpieczeństwo w górach, co zrobić, by zapobiec wypadkowi i jak pomóc osobie poszkodowanej zanim nadejdzie wykwalifikowany ratownik to część programu resocjalizacyjnego „Operacja: Bezpieczne Góry", który będzie realizowany w ZK Jastrzębie Zdrój przy współpracy z GOPR Grupa Beskidzka.

W dniach 21-22 lipca 2018 r. w kaplicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne Kurs Nowe Życie, który poprowadziły Wspólnota Zacheusz z Cieszyna oraz Wspólnota Jezusa Miłosiernego z Rybnika.

Jubileuszowy koncert w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Resocjalizacyjnej FILEO.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej