Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

8.03.2021 roku jastrzębski Zakład Karny wizytowali Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny.

Z inicjatywy Ministra Michała Wosia Służba Więzienna i Państwowa Straż Pożarna będą miały wspólną bazę treningową. Tuż przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu – Zdroju powstanie kompleks ćwiczebno-szkoleniowy. W obecności zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, gen. Andrzeja Leńczuka oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego porozumienie w tej sprawie podpisali ppłk Wojciech Emerling, Dyrektor Zakładu Karnego...

Kurs na kurs

02.03.2021

W minionym, 2020 roku, z kursów zawodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój skorzystało 60 skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu - Zdroju.

Życzenia

11.02.2021

Najlepsze życzenia za trudną i odpowiedzialną służbę.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej