Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości obfituje w wiele wydarzeń zorganizowanych na tą wyjątkową okazję. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Dębica oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z mieszkańcami w obchodach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Więziennej

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk Norbert Gaweł podpisał porozumienie z Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie – Panią Agnieszką Jakubus.

Odznaka „Semper paratus” (łac. Zawsze gotowy) – jedno z polskich odznaczeń resortowych. Wyróżnienie w postaci odznaki przeznaczonej do nagrodzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Na Jasnej Górze w dniu 9 października br. odbyła się tegoroczna, już 24. Pielgrzymka Służby Więziennej w której uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy podpisał kolejną umowę na zatrudnienie skazanych w firmie METKOM Sp. Z o.o. w ramach rządowego programu Praca Dla Więźniów.

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Z-ca Dyrektora dębickiej jednostki ppłk Krzysztof Maźnicki wziął udział w obchodach 77. rocznicy największej bitwy partyzanckiej w południowo-wschodniej Polsce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej