Akcja krwiodawstwa

19.10.2018

19 października br. ośmiu funkcjonariuszy strzeleckiej "jedynki" oddało honorowo krew w Strzeleckim Domu Kultury w Strzelcach Opolskich, wspierając potrzebujących blisko 4 litrami krwi.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wspólnie z zastępcą ppłk. Andrzejem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystości ślubowania pierwszego rocznika klas mundurowych oraz nadania stopnia młodszego kadeta. Uroczystość ślubowania odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

8 października br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich ppłk Andrzej Dąbrowski uczestniczył w konferencji „Oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego dla młodzieży Powiatu Strzeleckiego”.

W ramach akcji Sprzątanie Świata grupa skazanych z Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich po raz kolejny z dużym zaangażowaniem przyłączyła się do porządkowania miejscowych okolic.

13 września br. funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili próbę przemytu substancji niedozwolonej na teren jednostki.

Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich płk Andrzej Tesarewicz wspólnie z zastępcą ppłk. Andrzejem Dąbrowskim wzięli udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zakład karny sprawuje patronat nad uczniami z klasy o profilu technik logistyk penitencjarny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej