26 stycznia 2018 r. przedstawiciele zakładów karnych uczestniczyli w uroczystych obchodach 155 rocznicy wybuchu powstania styczniowego

W 2018 r. Zakład Karny w Grądach Woniecko planuje zrealizować 7 cykli szkoleń kursowych w ramach POWER

Według wskaźników z grudnia 2017 r. Zakład Karny w Grądach Woniecko znajduje się w pierwszej dziesiątce pod względem powszechności zatrudnienia osadzonych

W grudniu bieżącego roku Dyrektor Zakładu Karnego w Grądach Woniecko ppłk Robert Dąbrowski podpisał kolejne porozumienie w sprawie zatrudnienia osadzonych

Załoga Zakładu Karnego w Grądach Woniecko włączyła się w przedświąteczne akcje kierowane ku najbardziej potrzebującym

Doskonalenie metod i technik likwidacji zagrożeń

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej