Z początkiem lipca br. głubczycka jednostka została wyposażona w nowoczesny agregat prądotwórczy, który zapewni bezpieczeństwo zakładu karnego poprzez stały dopływ energii elektrycznej, w przypadku awarii sieci elektrycznej.

Pies specjalny o imieniu Nabi, funkcjonariusz pełniący na co dzień służbę w głubczyckiej jednostce, odbył specjalistyczne szkolenie. Takiego typu szkolenie psów specjalnych odbywa się w Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych przy Zakładzie Karnym w Czarnem.

W 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach zorganizowanych zostanie 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych dla osadzonych.

Kadra penitencjarna głubczyckiej jednostki od wielu lat prowadzi oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób pozbawionych wolności w różnej postaci. Jedną z nich jest angażowanie ich do działań na rzecz chorych lub niepełnosprawnych osób. Bezinteresowne zbieranie plastikowych nakrętek w głubczyckim wiezieniu stało się już tradycją.

8 maja br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach kpt. Sławomir Ptak brał udział w obchodach upamiętniających 73. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem.

Jak co roku, w Głubczycach odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja oraz obchody Dnia Flagi RP. W uroczystościach tych Zakład Karny w Głubczycach reprezentował Zastępca Dyrektora kpt. Sławomir Ptak.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej