Komunikat

16.03.2020

Działania epidemiologiczne i zapobiegawcze w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2)

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Bóg, Honor, Suwerenna, Godna i Niepodległa Ojczyzna

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. ppłk Patrycja Napierała uczestniczyła w uroczystym otwarciu Centrum spotkań, kultury i krzewienia historii regionalnej.

W Słońsku odbyły się uroczystości związane z obchodami 75 Rocznicy Zagłady Więźniów Hitlerowskiego Obozu Koncentracyjnego Sonnenburg.

Zmiana widzeń

05.02.2020

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej