W dniu 27 czerwca 2017 roku osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu wzięli udział w uroczystości otwarcia skweru Jana Suwarta, bohatera Poznańskiego Czerwca'56.

W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu zakończył się kurs zawodowy "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie"

13 czerwca 2017 roku Ostrów Tumski w Poznaniu wraz z Bazyliką Katedralną był celem kolejnej peregrynacji po Poznaniu, jaką osadzeni odbyli w ramach zajęć edukacji historycznej.

20 czerwca 2017 roku skazani z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu odbyli kolejne zajęcia terenowe w ramach projektu „Osadzeni w mieście i teatrze”.

10 czerwca skazani z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i w Rosnowie odbyli kolejne zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

O historii na zamku

09.06.2017

Dnia 6 czerwca osadzeni z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie odbyli zajęcia edukacyjne w dawnym Zamku Cesarskim w Poznaniu. Spotkanie, prowadzone przez przewodnika po Poznaniu Adama Suwarta, było kolejnym z cyklu: „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej