Nowa współpraca

28.10.2022

Areszt Śledczy w Koszalinie otwiera się na nowe formy współpracy i promocji służby.

Oddział Zewnętrzny w Dobrowie przeprowadził kompleksowy kurs pilarza.

Służba Więzienna, co roku na przełomie października i grudnia aktywnie przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” zapoczątkowanej przez Straż Graniczną. Jest to mundurowa (i nie tylko) forma uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

Obywatelskiego zatrzymania może dokonać każda osoba, która jest świadkiem przestępstwa. Osobę sprawcy można w takim przypadku zatrzymać albo na tzw. “gorącym uczynku” albo w wyniku pościgu podjętego bezpośrednio po czynie.

Mjr Ewa Bartkowska dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie spotkała się Henrykiem Kozłowskim dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w celu wypracowania modelu współpracy.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie zorganizowano prelekcje dla osadzonych i zwrócenie szczególnej uwagi na ważne aspekty ratownictwa medycznego, ochronę ludzkiego życia i zdrowia oraz na szeroko pojętą profilaktykę w tym obszarze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej