W dniu 7 marca 2022 roku, grupa osób z Koszalina i okolic, wyruszyła w podróż na wschodnią granicę, aby wspomóc naszych sąsiadów, którzy bronią swojej ojczyzny.

24 lutego 2022 roku świat się zmienił! Za naszą wschodnią granicą – sąsiedzi zamieszkujący Ukrainę potrzebują pomocy – nie jesteśmy obojętni!

W ramach realizacji programu „Praca dla Więźniów” w dniu 8 marca 2022r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie mjr Ewa Bartkowska podpisała umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z firmą Sema Tig z Koszalina, reprezentowaną przez Pana Patryka Sarosiek.

W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbyła się prelekcja dla osadzonych związana z obchodami Dnia Kobiet.

Tegoroczne Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” nabierają wyjątkowego znaczenia, łączą się z trwającą na Ukrainie wojną. Naród Ukraiński tak jak my kiedyś walczy o swoją wolność.

2 marca 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Koszalinie mjr Ewę Bartkowską.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej